Välkommen till ARV-portalen 2

Logga in med SITHS-kort, SITHS eID eller SMS-kod

OBS: I fönstret Välj digitalt certifikat välj SITHS


Vid inloggningsproblem

Se hjälpavsnittet för inloggning

Support:

För frågor och support om eTjänstekort, inloggning i ARV-systemet och frågor relaterade till Regionens system
kontakta SF IT Servicedesk på telefonnummer 08- 123 700 20 eller via kontaktformulär https://tellus.sll.se

För frågor om ersättning och ansökningar kontakta Enheten för enskilda vårdgivare och vårdstödjande tjänster
på e-post: eva.hsf@regionstockholm.se eller skicka meddelande till enheten i inloggat läge från ARV-portalen.