Välkommen till ARV-portalen 2

Logga in med SITHS-kort eller SMS-kod

OBS: I fönstret Välj digitalt certifikat välj SITHS


Vid inloggningsproblem

Se hjälpavsnittet för inloggning

Support:

För frågor om eTjänstekort kontakta SLL IT servicedesk på telefonnummer 08-123 700 20.

För frågor relaterade till landstingets system, t.ex. HSAID, kontakta SLL IT servicedesk på telefonnummer 08-123 145 10. Alternativt https://tellus.sll.se

För frågor om ersättning och ansökningar kontakta Enheten för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd på e-post: eva.hsf@sll.se